Wymagania egzamin ósmoklasisty

Wymagania – egzamin ósmoklasisty z angielskiego 2024

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego (E8) to ważne wydarzenie w życiu każdego ucznia szkoły podstawowej w Polsce. To właśnie w ósmej klasie uczniowie muszą zmierzyć się z tym trudnym testem, który ocenia ich umiejętności językowe i sprawdza, czy są gotowi do podjęcia wyzwań związanych z nauką w szkole średniej.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej wymaganiom egzaminacyjnym (wymaganiom CKE), jakie stawiane są przed uczniami w trakcie egzaminu ósmoklasisty z angielskiego. Dowiesz się, jakie umiejętności są testowane, jakie rodzaje zadań można napotkać na egzaminie, oraz jak się do niego przygotować, aby osiągnąć jak najlepszy wynik. Niezależnie od tego, czy jesteś uczniem przygotowującym się do tego egzaminu, czy rodzicem, który chce pomóc swojemu dziecku w osiągnięciu sukcesu, ten artykuł dostarczy Ci niezbędnych informacji i wskazówek.

Szukasz przygotowania do egzaminu?

Tutaj przeczytasz więcej o kursie wideo, który przygotowałem.

Natomiast tutaj można dowiedzieć się wiedzieć o kursie przygotującym do E8, który prowadzę w roku szkolnym 2023/2024.

Wymagania egzamin ósmoklasisty angielski 2024 strona 1

Pierwsze spostrzeżenie jest takie, że materiał w roku szkolnym 2023/2024 będzie w całości pokrywał się z tym z roku 2022/2023. Wymagana od uczniów jest:

Wymagania – egzamin ósmoklasisty z angielskiego. Pierwsza strona

Znajomość środków językowych

Można powiedzieć, że jest to szeroko rozumiana gramatyka. Jest ona istotna w przypadku rozwiązywania zadania 6, 11, 12 i 13.

Rozumienie wypowiedzi

Jest to inaczej umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem. W przypadku egzaminu ósmoklasisty (E8) jest to szczególnie istotne w przypadku zadania 1,2,3,4 oraz 7,8,9,10.

Tworzenie wypowiedzi

Czyli inaczej, umiejętność pisania. W przypadku egzaminu ósmoklasisty (E8) chodzi o zadanie 14 i pisanie emaili. Tak się składa, że o tym stworzyłem osobny artykuł (tutaj) oraz materiał na Youtube (tutaj).

Reagowanie na wypowiedzi

Jest to inaczej umiejętność dobierania właściwej reakcji do sytuacji, która w przypadku egzaminu sprawdzana jest w zadaniu 5.

Przetwarzanie wypowiedzi

W przypadku egzaminu ósmoklasisty, jest to trudna umiejętność w wyszczególnieniu. W pewnym sensie jest sprawdzana zarówno w zadaniach dotyczących słuchania ze zrozumieniem (czyli zadaniach 1-4) oraz w zadaniu 10, w którym uczeń ma do dyspozycji tekst w języku angielskim i na jego podstawie musi uzupełnić luki w wypowiedzi posługując się językiem polskim.

Wymagania egzamin ósmoklasisty angielski 2024 strona 2

Powyżej widzimy wszystkie działy słownictwa, które są od Was wymagane. Więcej o nich można przeczytać tutaj.

Wymagania – egzamin ósmoklasisty z angielskiego. Druga strona

Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne

Jest to wymaganie egzaminacyjne dotyczące zadań poświęconych słuchaniu ze zrozumieniem, czyli zadaniom 1-4. Aby dobrze radzić sobie z tego typu zadaniami, warto rozwiązać ich szczególnie dużo. Głównym powodem dlaczego kogoś rozumiemy bądź też nie jest przyzwyczajenie do sposobu wymowy danej osoby. A jako że lektorzy na egzaminie co roku są Ci sami, to warto przyzwyczaić się do ich głosów. Tutaj znajdziesz największą bazę arkuszy E8 razem ze ścieżkami dźwiękowymi oraz rozwiązaniami.

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne

Jest to wymaganie dotyczące zadań poświęconych czytaniu ze zrozumieniem, czyli zadaniom 7-10. W ich przypadku, kluczowa jest znajomość jak największej ilości słówek oraz w przypadku zadania 8, posiadanie odpowiedniej strategii.

Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne

Tak samo jak w przypadku jednego z punktów zawartych powyżej, chodzi o napisanie emaila w zadaniu 14.

Wymagania egzamin ósmoklasisty angielski 2024 strona 3

Wymagania – egzamin ósmoklasisty z angielskiego. Trzecia strona

Uczeń reaguje w typowych sytuacjach

Tak samo jak powyżej, reagowanie w różnych sytuacjach sprawdza zadanie 5. Tutaj można znaleźć zbiór wszystkich zadań, które testują właśnie tą umiejętność.

Uczeń posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności które posługują się danym językiem

W przypadku tej umiejętności, mimo że jest ona wymagana przez CKE, to od lat w żaden sposób nie jest sprawdzana na egzaminie. Można spokojnie się nią nie przejmować.

Wymagania egzamin ósmoklasisty angielski 2024 strona 4

Wymienione tutaj umiejętności również w żaden sposób nie są sprawdzane na egzaminie i można się nimi nie przejmować.