Past simple – co to

Past Simple, znany również jako czas przeszły prosty, jest jednym z podstawowych czasów w języku angielskim. Jest on używany do opisywania wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości i nie mają związku z teraźniejszością.

Past Simple używamy, gdy mówimy o czynnościach lub sytuacjach, które rozpoczęły się i zakończyły w określonym punkcie w przeszłości. Może to być wczoraj, przedwczoraj, w zeszłym tygodniu, miesiącu lub roku.

Past simple – gramatyka

Budowa Past Simple jest stosunkowo prosta. W przypadku regularnych czasowników dodajemy końcówkę “-ed” do podstawowej formy czasownika.

Przykład:

worked (pracował/pracowała)

watched (oglądał/oglądała)

visited (odwiedzał/odwiedzała)

Jednak nie wszystkie czasowniki regularne kończą się na “-ed”. Istnieje kilka innych wzorców, które trzeba zapamiętać.

Przykład:

Czasowniki zakończone na “-y” po spółgłosce: studied (uczył/uczyła)

Czasowniki zakończone na “-e”: arrived (przybył/przybyła)

Czasowniki zakończone na jedną samogłoskę i jedną spółgłoskę: stopped (zatrzymał/zatrzymała)

Niektóre czasowniki są nieregularne i nie podlegają tym wzorcom. Dlatego należy nauczyć się ich osobno.

Przykład:

was/were (był/była)

did (zrobił/zrobiła)

had (miał/miała)

W pytaniach i przeczeniach zamiast “do” używanego w czasie Present simple, używamy “did”

Przykład:

Did you watch the match yesterday? (Czy oglądałeś wczoraj mecz?)

Past simple – użycie

Past Simple jest również często używany do opisywania sekwencji wydarzeń, które nastąpiły w przeszłości. Możemy używać go, aby opowiedzieć historię lub relacjonować wydarzenia.

Przykład:

Yesterday, I woke up early, had breakfast, and went to work. After work, I met my friends for dinner.

Ważne jest również pamiętanie o zastosowaniu odpowiednich przysłówków czasu, takich jak:

yesterday (wczoraj)

last week (w zeszłym tygodniu)

two days ago (dwa dni temu) itp.

Past Simple ma również swoje odpowiedniki w trybie pytającym i przeczącym. Aby utworzyć pytanie, wystarczy zamienić miejscami podmiot i czasownik, a także dodać operator “did”.

Przykład:

Did you work today? (Czy pracowałeś dzisiaj?)

Did I watch that movie yesterday? (Czy oglądałam ten film wczoraj?)

W przypadku przeczeń dodajemy operator “did not” (skrócone do “didn’t”) przed czasownikiem.

Przykład:

I didn’t work today. (Nie pracowałem dzisiaj.)

I didn’t watch that movie yesterday. (Nie oglądałem tego filmu wczoraj.)

Past Simple jest jednym z najważniejszych czasów w języku angielskim i należy go opanować, aby swobodnie mówić o przeszłości. Zapamiętanie form czasowników nieregularnych pozwoli ci na skuteczne korzystanie z tego czasu. Trudność Past Simple polega na rozumieniu kiedy należy go używać, względem pozostałych czasów przeszłych. W tym pomogą Ci zadania, które znajdziesz poniżej.

Tabelę możesz pobrać poniżej.