Present simple – co to

Present simple jest jednym z najważniejszych czasów w języku angielskim. Czas ten odzwierciedla wiele naszych codziennych czynności i stanowi podstawę do budowy zdań opisujących rutynę, fakty stałe i prawdy powszechne. Poznajmy go bliżej!

Present simple, zwany także czasem teraźniejszym prostym, używamy w sytuacjach, gdy mówimy o:

czynnościach wykonywanych regularnie,

rzeczach stałych,

harmonogramach,

codziennych nawykach

ogólnie znanych faktach.

Jest to najprostszy czas do opanowania, a jego formy są jednymi z pierwszych, których uczymy się w języku angielskim.

Present simple – gramatyka

Aby utworzyć zdanie w czasie present simple, używamy podmiotu (czasem pomijanego, gdy jest oczywisty), a następnie dodajemy czasownik w formie podstawowej.

Przykłady:

She eats an apple every day. (Ona je jabłko codziennie.)

I go to school by bus. (Jeżdżę do szkoły autobusem.)

They live in London. (Oni mieszkają w Londynie.)

W przypadku przeczeń wystarczy dodać “do not” lub “does not” przed czasownikiem.

Przykłady:

He does not like coffee. (On nie lubi kawy.)

We do not play tennis on Sundays. (Nie gramy w tenisa w niedziele.)

Aby utworzyć pytanie, wystarczy zamienić miejscami podmiot i czasownik lub dodać pytające słowo „do” na początku zdania.

Przykłady:

Do you speak English? (Czy mówisz po angielsku?)

Does she have a cat? (Czy ona ma kota?)

Aby utworzyć przeczenie, dodajemy not do słowa „do”/”does” na początku zdania.

Przykłady:

I don’t speak English (Nie mówię po angielsku.)

She doesn’t have a cat. (Ona nie ma kota)

 

Present simple może również zawierać przysłówki określające czas, które opisują częstotliwość danej czynności, takie jak:

always (zawsze)

often (często)

sometimes (czasami)

usually (zwykle)

never (nigdy)

Przykład:

They often visit their grandparents. (Oni często odwiedzają swoich dziadków.)

I never eat meat. (Nigdy nie jem mięsa.)

Czas present simple jest również używany, gdy opisujemy powszechne prawdy, ogólne fakty lub stałe sytuacje.

Przykład:

The sun rises in the east. (Słońce wschodzi na wschodzie.)

Water boils at 100 degrees Celsius. (Woda wrze w temperaturze 100 stopni Celsjusza.)

Present simple jest nieodłączną częścią codziennej komunikacji w języku angielskim. Warto opanować go dobrze na wczesnym etapie nauki, aby swobodnie wyrażać swoje myśli i opisywać rutynę oraz ogólne fakty.

Poniżej znajdziesz ćwiczenia, które pomogą Ci lepiej zrozumieć ten czas.