Present Continuous – co to

Present Continuous lub present progressive, znany również jako czas teraźniejszy ciągły, jest jednym z najważniejszych czasów gramatycznych w języku angielskim. Pozwala on opisać wydarzenia, które dzieją się w danej chwili. W tym artykule zapoznamy się z tworzeniem oraz przykładami użycia tego czasu.

Tworzenie Present Continuous

Present Continuous tworzymy za pomocą czasownika pomocniczego”to be” w formie teraźniejszej (am/is/are) oraz dodatkowej formy czasownika kończącej się na -ing (gerund).

Przykłady:

– I am writing an article. (Piszę artykuł.)

– She is studying for her exams. (Ona uczy się na egzaminy.)

– They are watching a movie. (Oni oglądają film.)

Aby utworzyć pytanie, wystarczy przesunąć czasownik “to be” na początek zdania. Forma gerund w czasowniku głównym pozostaje bez zmian.

Przykłady:

Are you listening to music? (Czy słuchasz muzyki?)

Is he playing computer games? (Czy on gra na komputerze?)

Aby utworzyć przeczenie, dodajemy not do czasownika “to be”.

Przykłady:

I am not listening to music. (Nie słucham muzyki.)

He is not playing computer games. (On nie gra na komputerze)

Użycie Present Continuous

 

1. Działania w trakcie wykonywania:

– She is cooking dinner. (Ona gotuje obiad.)

– They are playing football. (Oni grają w piłkę nożną.)

2. Planowane działania w przyszłości:

– I am meeting my friends tomorrow. (Spotkam się z przyjaciółmi jutro.)

– We are going on vacation next week. (Wyjeżdżamy na wakacje w przyszłym tygodniu.)

3. Uciążliwe działania, które przeszkadzają w danej chwili:

– The construction noise is bothering me. (Hałas budowy przeszkadza mi.)

– My sister is constantly interrupting me. (Moja siostra ciągle mi przerywa.)

4. Trendy i zmiany:

– The popularity of online shopping is increasing. (Popularność zakupów online wzrasta.)

– More and more people are using smartphones nowadays. (Coraz więcej ludzi korzysta obecnie z smartfonów.)

Ważne uwagi

– Przy czasownikach, które kończą się na samogłoskę + spółgłoskę, podwajamy ostatnią spółgłoskę przed dodaniem -ing.

Przykład:

run → running

swim → swimming

– Czasownik “to be” (być) zmienia się w zależności od osoby i liczby:

am (I)

is (he/she/it)

are (you/we/they)