Past Continuous – co to

Past Continuous, znany również jako czas przeszły ciągły, jest jednym z czasów w języku angielskim. Poniżej przyjrzymy się Past Continuous i zaznaczymy różnice w jego użyciu w porównaniu do Past Simple oraz Present Perfect.

Past Continuous używamy, gdy chcemy opisać wydarzenia, które działy się w określonym momencie w przeszłości, ale trwały przez pewien czas. Często spotykamy się z nim w narracji, opisach tła i sytuacjach, które były w toku w przeszłości.

Poniżej znajdziesz też zadania do pobrania w formacie PDF.

Past Continuous – gramatyka

Past Continuous tworzone jest przez łączenie czasownika posiłkowego “to be” w czasie przeszłym (was/were) z czasownikiem w formie -ing (gerund).

Przykłady:

I was watching TV when she called me. (Oglądałem telewizję, gdy zadzwoniła do mnie.)

They were playing football in the park yesterday. (Oni grali w piłkę wczoraj w parku.)

She was studying all night for the exam. (Ona uczyła się przez całą noc na egzamin.)

Różnice między Past Continuous, Past Simple i Present Perfect

Past Continuous różni się od Past Simple i Present Perfect w wielu aspektach. Poniżej przedstawiamy te różnice:

1. Past Continuous vs. Past Simple:

Past Continuous opisuje wydarzenia, które działy się w konkretnym momencie w przeszłości i trwały przez pewien czas. Past Simple odnosi się do wydarzeń, które zaczęły się i zakończyły w przeszłości.

Przykłady:

Past Continuous: I was reading a book when the phone rang. (Czytałem książkę, gdy zadzwonił telefon.)

Past Simple: I read a book yesterday evening. (Przeczytałem książkę wczoraj wieczorem.)

2. Past Continuous vs. Present Perfect:

Past Continuous skupia się na wydarzeniach, które działy się w przeszłości i były w toku, podczas gdy Present Perfect odnosi się do wydarzeń z przeszłości, które mają związek z teraźniejszością.

Przykłady:

Past Continuous: She was cooking dinner when I arrived home. (Ona gotowała obiad, gdy wróciłem do domu.)

Present Perfect: I have cooked dinner, so we can eat now. (Ugotowałem obiad, więc teraz możemy jeść.)

Past Continuous – podsumowanie

Podsumowując, Past Continuous jest używany, gdy chcemy opisać wydarzenia, które działy się w przeszłości i trwały przez pewien czas. Różni się od Past Simple i Present Perfect pod względem zakresu czasowego i sposobu użycia. Poniżej znajdziesz ćwiczenia, które lepiej pozwolą Ci zrozumieć ten czas.

Past Continuous pdf – zadania do pobrania