Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne

Język angielski oferuje wiele ciekawych konstrukcji, które pozwalają nam wyrazić różne znaczenia i relacje między czynnościami. Dwie spośród takich konstrukcji to gerundium i bezokolicznik. Gerundium to czasownik w formie rzeczownika, zakończony na -ing, np. “swimming” (pływanie), natomiast bezokolicznik to czasownik w formie podstawowej, np. “to swim” (pływać).

Gerundium – co to

Gerundium może być używane jako rzeczownik, co oznacza, że może pełnić rolę podmiotu, dopełnienia lub przydawki w zdaniu.

Przykłady:

1. Gerundium jako podmiot zdania

Swimming is my favourite hobby. (Pływanie to moje ulubione hobby.)

2. Gerundium jako dopełnienie

I love swimming. (Kocham pływanie.)

3. Gerundium jako przydawka

I chose swimming as a form of physical activity. (Wybrałem pływanie jako formę aktywności fizycznej.)

10 najczęstszych czasowników po których występuje forma gerund

Enjoy: I enjoy swimming.

Like: She likes dancing.

Love: They love playing football.

Hate: He hates cleaning.

Start: We started studying for the exam.

Begin: The concert begins at 8 PM.

Continue: They continued talking all night.

Prefer: I prefer eating out rather than cooking at home.

Practice: She practices singing every day.

Avoid: They avoid taking risks.

10 najczęstszych czasowników po których występuje to + bezokolicznik

Want: I want to be successful.

Need: We need to be more organized.

Plan: They plan to be early for the meeting.

Expect: She expects to be promoted soon.

Decide: He decided to be a doctor.

Intend: We intend to be more environmentally friendly.

Hope: They hope to be invited to the party.

Pretend: She pretended to be a princess.

Seem: It seems to be raining outside.

Claim: He claims to be an expert in the field.

Konstrukcje gerundialne i bezokolicznikowe są istotnym elementem języka angielskiego.

Poniższe zadania pomogą Ci ich poprawnie używać.