Czasowniki modalne (modal verbs)

Czasowniki modalne to grupa czasowników o szczególnej roli w języku angielskim. Są one używane do wyrażania możliwości, konieczności, zgody, rady oraz wpływają na sposób, w jaki komunikujemy się z innymi.

Wyróżniamy następujące modal verbs:

can

She can play the piano beautifully. (Ona potrafi pięknie grać na pianinie.)

could

Could you pass me the salt, please? (Czy mógłbyś mi podać sól, proszę?)

may

You may borrow my car for the weekend. (Możesz pożyczyć mój samochód na weekend.)

might

He might be late for the meeting. (On może się spóźnić na spotkanie.)

will

I will help you with your homework. (Pomogę Ci z pracą domową.)

would

Would you like a cup of tea? (Czy chciałbyś filiżankę herbaty?)

shall

Shall we go for a walk in the park? (Pójdziemy na spacer do parku?)

should

You should eat more fruits and vegetables. (Powinieneś jeść więcej owoców i warzyw.)

must

We must finish this project by Friday. (Musimy skończyć ten projekt do piątku.)

ought to

They ought to apologize for their behavior. (Powinni przeprosić za swoje zachowanie.)

 

Czasowniki modalne są używane w wielu kontekstach, zarówno w zdaniach twierdzących, pytających, jak i przeczących. Oto kilka najczęstszych zastosowań czasowników modalnych:

 

Wyrażanie umiejętności i możliwości

Czasowniki modalne “can” i “could” używane są do opisywania umiejętności i możliwości.

Przykład:

I can speak English” (Potrafię mówić po angielsku)

She could run very fast” (Potrafiła bardzo szybko biegać).

Prośby i sugestie

Modal verbs takie jak “can”, “could”, “may”, “might” są stosowane, aby prosić o coś lub wyrazić sugestię.

Przykład:

Can you lend me your pen?” (Czy możesz mi pożyczyć swój długopis?)

“You could try this new restaurant” (Mógłbyś spróbować tej nowej restauracji).

Zgoda i odmowa

Czasowniki modalne są również używane, aby wyrazić zgodę lub odmowę.

Przykład:

“I will help you” (Pomogę ci)

“She wouldn’t listen to me” (Nie chciała mnie słuchać).

Wyrażanie konieczności

Czasowniki modalne takie jak “must”, “have to” i “should” używane są, aby wyrazić konieczność wykonania czegoś.

Przykład:

“You must study for the exam” (Musisz się uczyć do egzaminu)

“I should call my parents” (Powinienem zadzwonić do moich rodziców).

Wyrażanie prawdopodobieństwa i spekulacji

Czasowniki modalne “may”, “might” i “could” są używane do wyrażania prawdopodobieństwa lub spekulacji.

Przykład:

“It may rain tomorrow” (Jutro może padać)

“He might be late” (On może się spóźnić).

 

Czasowniki modalne mają duże znaczenie w języku angielskim, ponieważ pozwalają nam precyzyjnie wyrazić nasze intencje, uczucia i potrzeby. Ważne jest, aby nauczyć się ich poprawnego użycia i zrozumieć różnice między nimi, ponieważ mogą mieć subtelne różnice znaczeniowe. Poniżej znajdziecie ćwiczenia, które pomogą Wam przećwiczyć te różnice.