“Too” i “enough” angielski

“Too” i “enough” są dwoma ważnymi słowami w języku angielskim, które służą do wyrażania stopnia, ilości lub adekwatności. Poniżej przyjrzymy się bliżej tym dwóm słowom i omówimy ich zastosowanie.

“Too”

Słowo “too” używane jest, aby wskazać, że coś przekracza lub jest większe niż oczekiwano.

Często występuje w połączeniu z przymiotnikami i przysłówkami, aby wyrazić nadmiar lub nieodpowiedniość.

Przykłady:

The coffee is too hot to drink. (Kawa jest zbyt gorąca, żeby ją wypić.)

She was too tired to go to the party. (Była zbyt zmęczona, żeby pójść na imprezę.)

“Too” może być również stosowane w połączeniu z rzeczownikami, aby wskazać, że ilość czegoś jest większa niż oczekiwana.

Przykłady:

There are too many people in the room. (Jest zbyt dużo osób w pokoju.)

He ate too much cake at the party. (On zjadł zbyt dużo ciasta na przyjęciu.)

“Enough”

Słowo “enough” jest przeciwieństwem “too” i służy do wyrażania wystarczalności, adekwatności lub dostateczności. Oznacza, że ilość czegoś jest wystarczająca lub odpowiednia.

Przykłady:

I have enough money to buy a new car. (Mam wystarczająco dużo pieniędzy, żeby kupić nowy samochód.)

We have had enough rain for this week. (Mieliśmy wystarczająco dużo deszczu na ten tydzień.)

“Enough” może być również stosowane z przymiotnikami i przysłówkami, aby wyrazić, że stopień czegoś jest wystarczający.

Przykłady:

She is old enough to drive a car. (Ona jest wystarczająco stara, żeby prowadzić samochód.)

The water is hot enough to make tea. (Woda jest wystarczająco gorąca, żeby zaparzyć herbatę.)

Warto pamiętać, że “enough” występuje przed rzeczownikiem lub po przymiotniku/przysłówku, który opisuje.

Natomiast “too” występuje przed przymiotnikiem lub przysłówkiem.

Przykłady:

There is enough food in the refrigerator. (Jest wystarczająco dużo jedzenia w lodówce.)

The movie was too long. (Film był zbyt długi.)