Przyimki określające czas angielski

Przyimki są nieodzowną częścią każdego języka, a w języku angielskim pełnią one ważną rolę w określaniu czasu. Poniżej przyjrzymy się kilku przyimkom, które pomogą Ci wyrazić różne aspekty czasu

At (o godzinie)

Przyimek “at” jest używany, gdy mówimy o konkretnej godzinie, ale również ze słowami takimi jak

midnight, noon, lunchtime, Christmas, night, the weekend.

Przykłady:

Meet me at 10 o’clock. (Spotkajmy się o godzinie 10:00.)

We have a meeting at 4:30. (Jesteśmy umówieni na spotkanie o 16:30.)

In (w miesiącu, roku, sezonie)

Przyimek “in” służy do określania miesiąca, roku lub pory roku, ale także pory dnia.

Przykłady:

I was born in May. (Urodziłem się w maju.)

I would like to go on vacation in July. (Chciałbym wyjechać na wakacje w lipcu.)

Flowers bloom in spring. (Wiosną kwiaty kwitną.)

I wake up in the morning and finish work in the evening. (Budzę się rano i kończę pracę wieczorem.)

On (w dniu)

Przyimek “on” używamy, gdy mówimy o konkretnym dniu, porze konkretnego dnia, lub wyjątkowych dniach (np. Walentynki)

Przykłady:

Let’s meet on Friday. (Spotkajmy się w piątek.)

She always celebrates her birthday on December 25th. (Ona zawsze obchodzi urodziny 25 grudnia.)

On Monday morning I am always very happy (W poniedziałek rano jestem zawsze bardzo szczęśliwy)

During (podczas)

Przyimek “during” wyraża czas trwania lub okres, w którym coś się dzieje.

Przykłady:

We need to be quiet during the presentation. (Musimy być cicho podczas prezentacji.)

We visited many interesting places during our vacation. (Podczas wakacji zwiedziliśmy wiele interesujących miejsc.)

For (przez)

Przyimek “for” wyraża czas trwania lub okres, przez który coś się dzieje.

Przykłady:

I was in Spain for two weeks. (Byłam w Hiszpanii przez dwa tygodnie.)

I studied for the whole night. (Studiowałem przez całą noc.)

Since (od, od jakiegoś czasu)

Przyimek “since” służy do określania momentu, od którego coś się zaczęło.

Przykłady:

I haven’t seen him since yesterday. (Nie widziałem go od wczoraj.)

She has been working in this company since five years. (Ona pracuje w tej firmie od pięciu lat.)

Zadanie do pobrania