Present Perfect – co to

Present Perfect jest jednym z najważniejszych czasów w języku angielskim. Stanowi on niezwykle istotny element komunikacji zarówno w mowie, jak i w piśmie. W tym artykule przyjrzymy się mu bliżej i omówimy jego użycie oraz formy gramatyczne.

Present Perfect jest czasem, który łączy przeszłość z teraźniejszością (wskazuje on na związek między wydarzeniami z przeszłości, z teraźniejszością). Często mówimy o Present Perfect jako o czasie, który opisuje doświadczenie życiowe.

Present perfect – gramatyka

Present Perfect składa się z czasownika pomocniczego “to have” w czasie teraźniejszym, czyli “have” lub “has”, w zależności od osoby

oraz

trzeciej formy czasownika (czasownik w formie zakończonej na -ed lub nieregularny czasownik).

Przykłady:

I have seen a whale (Ja widziałem/widziałam wieloryba->kiedyś)

He has worked here since 2015 (On pracuje tu od 2015roku)

She has been to China (Ona była w Chinach -> może tam jeszcze wróci?)

We have lived here for 5 years (My mieszkamy tu od 5 lat)

They have eaten sushi (Oni jedli sushi-> kiedyś, doświadczenie)

Present perfect – zastosowanie

Głównym celem tego czasu jest opisanie wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości, ale mają wpływ na teraźniejszość.

Przykłady:

1. Doświadczenie życiowe

I have visited Paris. (Byłem/widziałem Paryż.)

Have you ever eaten sushi? (Czy kiedykolwiek jadłeś/jadłaś sushi?)

2. Wydarzenia, które dopiero co miały miejsce:

She has just finished her homework. (Ona właśnie skończyła pracę domową.)

They have recently moved to a new house. (Oni niedawno przeprowadzili się do nowego domu.)

3. Wydarzenia, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do teraz:

We have known each other for 10 years. (Znamy się od 10 lat.)

He has worked at the company since 2010. (On pracuje w firmie od 2010 roku.)

Warto zauważyć, że czas Present Perfect nie jest używany, gdy mamy jasno określony czas, kiedy dane wydarzenie miało miejsce. W takich przypadkach lepiej użyć czasu Past Simple.

Przykład:

I visited Paris last year. (Odwiedziłem/widziałem Paryż w zeszłym roku.)

Present Perfect – przysłówki i wyrażenia

Present Perfect jest również często używany w połączeniu z pewnymi przysłówkami i wyrażeniami, takimi jak:

“already” (już)

“yet” (jeszcze)

“ever” (kiedykolwiek)

“never” (nigdy)

“just” (właśnie)

“since” (od)

“for” (przez jakiś okres czasu)

“recently” (ostatnio)

Przykłady:

Have you finished your homework yet? (Czy skończyłeś/skończyłaś pracę domową już?)

I have already seen that movie. (Już widziałem/widziałam ten film.)

She has just arrived. (Ona właśnie przyjechała.)

Present Perfect – trudności

Największa trudność z Present Perfect polega na znalezieniu sytuacji, w których będziemy z niego korzystać. Na poziomie 8-klasy uczniom ciężko jest zrozumieć “czynności przeszłe które wpływają na teraźniejszość”, przez co dużo częściej niż powinni, korzystają oni z Past Simple. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest:

1) Nauczenie się na pamięć wszystkich przysłówków i wyrażeń typowych dla Present Perfect i po prostu automatyczne używanie tego czasu kiedy one występują

2) Skupienie się na pozostałych 3 sytuacjach wymienionych powyżej.

Present Perfect może być trudny do opanowania, ale z praktyką staje się coraz bardziej naturalny. Ważne jest, aby rozumieć kontekst i zastosowanie tego czasu w odpowiednich sytuacjach. Poniżej znajdziecie zadanie do pobrania, które Wam w tym pomoże.

Present perfect pdf – zadania do pobrania