Imiesłowy czynne i imiesłowy bierne

Imiesłowy czynne i biernę są niezwykle ważnymi elementami gramatyki języka angielskiego. Są one rodzajem czasownika, który może pełnić funkcję zarówno przymiotnika, jak i części zdania zastępującej konstrukcję zdaniową. Poniżej postaram się zobrazować o co w nich chodzi, bo sam opis pewnie w tym momencie wydaje się wam kosmiczny.

Imiesłów czynny

Imiesłów czynny jest tworzony przez dodanie końcówki “-ing” do podstawowej formy czasownika.

Przykład:

“play” (grać) zostaje przekształcone w “playing” (grający).

Imiesłowy czynne opisują czynność, która właśnie się odbywa lub trwała w momencie opisywanego zdarzenia.

Przykład:

“A picture hanging on the wall.” (Obraz wiszący na ścanie.)

“Music playing in the background.” (Muzyka grająca w tle.)

Imiesłów bierny

Imiesłów bierny jest z kolei tworzony przez dodanie końcówki “-ed” lub użycie 3-ciej formy czasownika (takiej jak dla past participle) .

Przykład:

“cook” (gotować) zostaje przekształcone w “cooked” (gotowany).

Imiesłów bierny służy do opisywania rzeczowników.

The house was built last year.” (Dom został zbudowany w zeszłym roku.)

“The letter was written by John.” (List został napisany przez Jana.)

Kilka najczęściej występujących imiesłowów w języku angielskim:

Imiesłowy czynne:

Working (pracujący)

Eating (jedzący)

Reading (czytający)

Sleeping (śpiący)

Playing (grający)

Walking (idący)

Talking (rozmawiający)

Watching (oglądający)

Writing (piszący)

Running (biegający)

Boring (nużący)

Interesting (interesujący)

Imiesłowy biernę:

Played (zagrany)

Written (napisany)

Seen (widziany)

Heard (słyszany)

Built (zbudowany)

Eaten (zjedzony)

Watched (oglądany)

Taken (wzięty)

Given (dany)

Used (używany)

Bored (znudzony)

Interested (zainteresowany)

Podsumowując, imiesłowy czynne i biernę odgrywają ważną rolę w języku angielskim, umożliwiając nam bardziej elastyczne konstruowanie zdań, opisywanie czynności oraz wyrażanie przyczyn i warunków. Ich właściwe stosowanie pozwoli nam na precyzyjne i bogate warianty językowe, co przyczyni się do skutecznej komunikacji w języku angielskim. Poniżej znajdziecie zadanie, które pomoże Wam lepiej zrozumieć to zagadnienie.

Zadanie do pobrania