Have to – co to

W języku angielskim istnieje wiele zwrotów i konstrukcji, które są nieodłączną częścią codziennej komunikacji. Jednym z takich zwrotów jest “have to”. Jest to wyrażenie o szerokim zastosowaniu, które ma wiele znaczeń i jest niezbędne w budowaniu poprawnych zdań. Poniżej przyjrzymy się bliżej temu wyrażeniu i dowiemy się, jak go używać w różnych kontekstach.

Have to – użycie

1. “Have to” jako wyrażenie obowiązku i konieczności

Pierwszym i najbardziej powszechnym użyciem “have to” jest wyrażenie obowiązku. Używamy go, gdy chcemy powiedzieć, że coś jest konieczne lub wymagane.

Przykład:

I have to go to work tomorrow. (Muszę jutro iść do pracy.)

Students have to wear uniforms at this school. (Uczniowie muszą nosić mundurki w tej szkole.)

I have to finish this report by tomorrow. (Muszę skończyć ten raport do jutra.)

We have to buy groceries for dinner. (Musimy kupić artykuły spożywcze na kolację.)

Warto zauważyć, że “have to” odnosi się do wewnętrznego obowiązku lub wymogu, a nie czegoś narzuconego z zewnątrz.

2. “Have to” jako wyrażenie ograniczenia

“Have to” może również oznaczać ograniczenie lub brak możliwości. Używamy go, gdy sytuacja wymaga podjęcia działań, nawet jeśli preferowalibyśmy inaczej.

Przykład:

I have to stay late at work today. (Muszę zostać w pracy do późna dzisiaj.)

They have to follow the rules of the competition. (Muszą przestrzegać zasad konkursu.)

W tym przypadku “have to” podkreśla, że nie mamy wyboru i musimy postępować zgodnie z określonymi warunkami.