Future Simple – co to

Future Simple, zwany również czasem przyszłym prostym, jest jednym z podstawowych czasów gramatycznych w języku angielskim. Używane jest do wyrażania czynności, które będą miały miejsce w przyszłości. Poniżej przyjrzymy się bliżej temu czasowi, jego budowie oraz sposobom użycia.

Future simple – gramatyka

Budowa Future Simple jest bardzo prosta. W przypadku wszystkich osób używamy bezokolicznika czasownika poprzedzonego czasownikiem modalnym “will”.

Przykłady:

I will go to the cinema tomorrow. (Pójdę do kina jutro.)

You will study for the exam. (Będziesz się uczył/a do egzaminu.)

We will travel to Spain next summer. (Będziemy podróżować do Hiszpanii w przyszłe lato.)

He will watch a movie tonight. (On obejrzy film dziś wieczorem.)

She will go to work early tomorrow. (Ona pójdzie do pracy wcześnie jutro.)

It will rain tomorrow. (Będzie padać jutro.)

Future simple – użycie

Czasu Future Simple używamy, gdy chcemy wyrazić przyszłe zamiary, prognozy, obietnice lub przewidywać przyszłość.

Przykłady:

1. Zamiary:

I will buy a new car next year. (Kupię nowy samochód w przyszłym roku.)

They will start a business together. (Oni założą razem firmę.)

2. Planowanie:

She will meet her friend at the restaurant tonight. (Ona spotka się ze swoim przyjacielem w restauracji dziś wieczorem.)

We will have a party on Saturday. (Będziemy mieli imprezę w sobotę.)

3. Obietnice:

He will help you with your homework. (On ci pomoże z pracą domową.)

I promise I will call you later. (Obiecuję, że zadzwonię do ciebie później.)

4. Przewidywanie przyszłości:

It will snow in the mountains tomorrow. (Będzie padać śnieg w górach jutro.)

The concert will start at 8 p.m. (Koncert rozpocznie się o godzinie 20:00.)

Future Simple jest jednym z najważniejszych czasów w języku angielskim. Pamiętajmy jednak, że w języku angielskim istnieją również inne formy używane do mówienia o przyszłości, takie jak Present Continuous czy be going to. Zrozumienie i umiejętne stosowanie tych różnych czasów/form pozwoli na bardziej precyzyjne i skuteczne posługiwanie się językiem angielskim.

Poniżej znajdziesz zadanie, które pomoże Ci to poćwiczyć.

Future simple PDF – Zadanie do pobrania