Czasowniki posiłkowe

Czasowniki posiłkowe są znane w języku angielskim jako “auxiliary verbs“. Odgrywają one kluczową rolę w tworzeniu pytań i przeczeń w wielu czasach. Poniżej przyjrzymy się bliżej czasownikom posiłkowym oraz omówimy ich rolę w języku angielskim.

Trzema najczęściej spotykanymi czasownikami posiłkowymi w języku angielskim są be, “do” i “have”.

Do you drink? -> drink jest głównym czasownikiem. “Do” jest czasownikiem posiłkowym.

I am coming -> coming jest głównym czasownikiem. “Am” jest czasownikiem posiłkowym.

She has left -> left jest głównym czasownikiem. “Has” jest czasownikiem posiłkowym.

Do/does/did

Do/does/did są używane do tworzenia pytań, przeczeń oraz do podkreślania pewnych elementów w zdaniu. “Do” i “does” dla czasu present simple. “Did” dla czasu past simple.

Przykłady:

Present simple:

Do you like chocolate? (Czy lubisz czekoladę?). Does she go to the same school? (Czy ona chodzi do tej samej szkoły). Jak widać, w pytaniach tłumaczymy je jako CZY.

I don’t like chocolate. She doesn’t go to the same school.

I do like chocolate. She does go to the same school.

Past simple:

Did she attend the meeting? (Czy uczestniczyła w spotkaniu?)

She did not attend the meeting (Ona nie uczestniczyła w spotkaniu).

Be

Czasownik posiłkowy “be” jest używany do tworzenia czasów Present Continuous oraz Past Continuous.

Przykłady:

Present continuous: She is studying (Ona się uczy).

Past continuous: They were playing football (Oni grali w piłkę nożną).

Have

Czasownik posiłkowyhave” jest używany do tworzenia czasów perfect.

Przykłady:

Present perfect: I have seen that movie (Widziałem ten film).

Past perfect: She had already eaten when I arrived (Ona już zjadła, gdy przyjechałem).

Future perfect: They will have finished their work by tomorrow (Oni skończą swoją pracę do jutra).

Zadanie do pobrania