Czasowniki frazowe (phrasal verbs) – co to

Czasowniki frazowe są niezwykle popularnym i ważnym elementem języka angielskiego. Wzbogacają naszą komunikację, nadając jej większą precyzję i plastyczność. Dlatego też warto poświęcić trochę czasu na ich naukę i zrozumienie.

Czasownik frazowy składa się z czasownika i jednego lub więcej przyimków lub przysłówków. Główną cechą czasowników frazowych jest to, że znaczenie całej frazy często różni się od sumy znaczeń poszczególnych słów.

Przykład:

Czasownik “look up” oznacza “sprawdzić coś w słowniku”, a nie dosłownie “patrzeć w górę”. Dlatego kluczowym aspektem nauki czasowników frazowych jest zapamiętanie ich znaczeń i kontekstu, w jakim są używane.

Czasowniki frazowe występują we wszystkich aspektach języka angielskiego: w mowie potocznej, w literaturze, w biznesie, a nawet na egzaminach. Ze względu na to, trzeba się ich nauczyć i nie ma innej drogi niż ich zapamiętanie.

Poniżej lista najczęściej spotykanych phrasal verbsów.

Czasowniki frazowe – lista najważniejszych czasowników

 

1. back down – ustąpić, wycofać się

2. break down – zepsuć się, popsuć się

3. break up – rozstać się, zakończyć (małżeństwo, związek)

4. bring up (a child) – wychowywać (dziecko)

5. bump into – spotkać kogoś przypadkiem

6. call for – domagać się, żądać

7. call off – odwołać (wydarzenie)

8. carry on – kontynuować

9. catch on – zyskać popularność, zrozumieć

10. cheer up – rozweselić się

11. come across – natknąć się na coś/przypadkowo spotkać

12. come into (money) – odziedziczyć (pieniądze)

13. come round – odwiedzić kogoś w domu

14. come up with (an idea) – wymyślić (pomysł)

15. come up – pojawić się, zdarzyć się (na lekcji/egzaminie/spotkaniu)

16. count on – polegać na

17. cut down on – ograniczyć spożycie

18. cut off – odciąć, izolować, przerwać

19. cut out – przestać coś robić, przestać coś jeść

20. do up – zapinać (ubranie), odnowić/remontować (budynek, pokój)

21. dress up – przebrać się, ubrać się elegancko

22. drop by – wpaść (do kogoś) na chwilę

23. drop off – podrzucić kogoś gdzieś

24. drop out – wycofać się, rzucić (uczestnictwo w zawodach, studiach itp.)

25. end up – skończyć, wylądować (na czymś)

26. fall for (someone) – zakochać się w kimś

27. fall out with (someone) – pokłócić się i przestać być przyjaciółmi z kimś

28. find out – dowiedzieć się, odkryć

29. follow up – sprawdzić coś bliżej, podjąć dalsze działania

30. get along with (someone) – dobrze się dogadywać z kimś

31. get away (for the weekend) – wyjechać na krótki wyjazd

32. get away with – uniknąć kary za coś

33. get by – radzić sobie, przetrwać

34. get on with (someone) – być w dobrych stosunkach z kimś

35. get on with (something) – zacząć lub kontynuować coś (szczególnie pracę)

36. get over (someone) – dojść do siebie po zakończeniu związku z kimś

37. get over (something) – wyzdrowieć, pozbierać się po czymś

38. get together – spotkać się (zwykle w celach towarzyskich)

39. get rid of – pozbyć się

40. give away (secrets) – zdradzić, ujawnić (sekrety)

41. give back – oddać, zwrócić

42. give in (homework) – oddać (pracę domową)

43. give in (to someone’s requests) – poddać się czyimś prośbom

44. give off (a smell) – wydzielać (zapach)

45. give out (information) – ogłosić, przekazać informacje

46. give out – rozdać, wydać (np. ulotki)

47. give up – poddać się, przestać próbować czegoś robić

48. go along with – zgadzać się z czymś, popierać

49. go off – eksplodować, zepsuć się (o jedzeniu)

50. go on – kontynuować

51. go out with – chodzić z kimś (w związku miłosnym)

52. go through with – dotrzymać obietnicy, zrealizować plan

53. grow apart – oddalić się od siebie, przestać się dogadywać (np. z przyjacielem)

54. grow up – dorastać

55. hand in – oddać (np. pracę szkolną), złożyć dokumentację

56. hand out – rozdać (np. ulotki) grupie ludzi

57. hang around – czekać, spędzać czas bezczynnie

58. hang out – spędzać czas, relaksować się (nieformalnie)

59. hang up – powiesić (ubranie lub przedmiot na haczyku), zakończyć rozmowę telefoniczną

60. head for – kierować się do

61. hold back – powstrzymać kogoś, nie pozwolić komuś na postęp

62. hurry up – pospieszyć się

63. keep on – kontynuować

64. let down – rozczarować kogoś

65. let off – ukarać kogoś łagodniej niż oczekiwano (lub w ogóle nie ukarać)

66. look after – opiekować się

67. look down on – patrzeć na kogoś z góry

68. look for – szukać

69. look forward to – cieszyć się na coś, oczekiwać

70. look into – zbadać, sprawdzić

71. look up – sprawdzić (np. słowo w słowniku)

72. look up to – podziwiać, szanować

73. make up for – zrekompensować coś

74. make up with (someone) – pogodzić się z kimś, przywrócić dobre stosunki

75. make up (something) – wymyślić (historię, wymówki)

76. move on – zmienić pracę, działalność lub miejsce

77. move out – wyprowadzić się z mieszkania

78. pass out – stracić przytomność

79. pay back – zwrócić pieniądze

80. pay for – zapłacić za

81. pay off – spłacić (np. długi), przynosić efekty po ciężkiej pracy

82. pick up – odebrać, spotkać się z kimś (np. na dworcu, ze szkoły)

83. point out – wskazać, zwrócić uwagę na coś lub kogoś

84. put away – odłożyć na miejsce

85. put off – odłożyć (na później), przełożyć

86. put on (an event/a show) – zorganizować (wydarzenie/show)

87. put on (clothes/makeup) – założyć (ubranie/makijaż)

88. put on (weight) – przybrać na wadze

89. put out – ugasić (np. ogień)

90. put up (for the night) – przenocować kogoś

91. put up (your hand) – podnieść rękę

92. put up with – znosić, tolerować

93. rip off – oszukać kogoś finansowo, zbyt dużo za coś wziąć

94. run into – spotkać kogoś przypadkiem

95. run out of – skończyć się (np. pieniądze, paliwo, czas)

96. set off – rozpocząć podróż

97. set up – założyć, rozpocząć (np. firmę)

98. show off – popisywać się, chwalić się

99. shut down – zamknąć, wyłączyć (np. firmę, komputer)

100. sort out – uporządkować, rozwiązać (problem)

101. stand for – oznaczać

102. stand out – wyróżniać się, być łatwo widocznym ze względu na różnicę

103. take after (someone) – być podobnym do kogoś (wyglądem, zachowaniem, charakterem)

104. take off (something) – zdjąć (z powierzchni lub z ciała)

105. take off – wystartować (np. o samolocie)

106. take on – podjąć się czegoś nowego, zatrudnić

107. take over – przejąć kontrolę nad

108. take to – polubić, przekonać się do czegoś lub kogoś po krótkim czasie

109. take up – zacząć (hobby)

110. tell off – zbesztać, wygarnąć komuś

111. throw away – wyrzucić coś, pozbyć się

112. turn back – zawrócić

113. turn down – odrzucić, odmówić

114. turn into – przekształcić się, zmienić się w

115. turn off – wyłączyć (np. komputer)

116. turn on – włączyć (np. telewizor)

117. turn up – pojawić się (niespodziewanie, wcześniej lub później)

118. use up – zużyć, wykorzystać (np. zapas czegoś)

119. wear out – zużyć do stanu nie używalności

120. work out – trenować, ćwiczyć, rozwiązać (np. problem)

 

Lista dostępna jest też w aplikacji Quizlet:

https://quizlet.com/_deo74h?x=1qqt&i=26nddw

Poniżej zadanie do pobrania.

Zadanie do pobrania